Các sản phẩm dệt may Việt Nam sẽ hiện diện nhiều hơn trên kênh thương mại điện tử toàn cầu Amazon.

Các sản phẩm dệt may Việt Nam sẽ hiện diện nhiều hơn trên kênh thương mại điện tử toàn cầu Amazon.

Các sản phẩm dệt may Việt Nam sẽ hiện diện nhiều hơn trên kênh thương mại điện tử toàn cầu Amazon. Đó là nhờ thông qua việc hợp tác giữa Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Amazon Global Selling.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu bán hàng thành công qua kênh thương mại điện tử toàn cầu, nút thắt về may gia công có thể được cải thiện. Trong khi đó, đại diện Amazon nhận định với việc bán hàng trực tiếp toàn cầu, mục tiêu trong vòng 9 năm tới, Việt Nam có 30 thương hiệu dệt may ngang tầm thế giới là có thể thực hiện được.

Nguồn: VTV

Zalo